SITCOM THỨ HAI KHÔNG HẠI ĐƯỢC AI – TRAILER | Samsung Galaxy Presents

Thứ Hai không hại được ai khi đã có Hệ sinh thái Samsung Galaxy cùng đồng bọn ‘khó đỡ’ – mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười, hứa hẹn tràng cười không thể bỏ qua Cùng hóng tập 1 lúc 8PM ngày 23/07 ngay thôi. #Samsung #HệSinhTháiGalaxy #ThứHaiKhôngHạiĐượcAi source

Continue reading