Ginô Tống bị đuổi học – Clip by Samsung Galaxy S9 | #ChậmĐậmSâu

Học hành căng thẳng, nhiều khi chỉ muốn “lật cái bàn”. “. Nhưng không học thì tương lai chắc xám xịt lắm thay, thôi thì “xếp lại caid bàn” ahuhu. Trong tay sẵn Samsung Galaxy S9 đã giúp mình chậm lại để nhìn vào tương lai rõ hơn! #WITHGALAXYS9 #CHẬMĐẬMSÂU Các bạn có thể vào …

Continue reading